Women for Peace

Every two months I write a ‘photo column’ for the newsletter of Women for Peace.

‘Vrouwen voor Vrede streeft naar een geweldloze, respectvolle en veilige mondiale samenleving, waarin de rechten van de mens worden nageleefd en waarin: welvaart en welzijn rechtvaardig zijn verdeeld met eerbied voor natuur en milieu en conflicten geweldloos worden opgelost’ Top