Amsterdam Museum

Director Paul Spies:

‘Caro has a ‘democratic’ eye, because every invited guest gets her attention, either you are a celebrity or  not”.

Paul Spies: “Sinds mijn aantreden als directeur van het Amsterdam Museum is Caro Bonink de fotograaf die de bijzondere bijeenkomsten van het Amsterdam Museum op buitengewoon fraaie en aansprekende wijze vastlegt. Daartoe woonde zij de afgelopen vier jaar talloze openingen, events, happenings en andere bijzondere bijeenkomsten bij. Het gevarieerde fotobeeld dat hieruit ontstaat kan niet anders worden omschreven dan als een ware kroniek van het Amsterdam Museum in de periode 2009-2012.

Wat zo sterk is aan de beelden die zij heeft gemaakt, is dat ze heel goed tonen wat de lading en impact was van al die bijeenkomsten. Je ziet de aanwezigen luisteren, praten, doen, feesten enzovoorts, maar je ziet ook dat zij werkelijk onder de indruk zijn van de gebeurtenissen en de ontmoetingen. Haar beelden overstijgen daarmee het gemiddelde niveau van dit soort gelegenheidsfotografie. Voorbeeld: een foto van Caro waarop je kinderen intensief bezig ziet zijn met een educatief programma vertellen meer over het effect van onze inspanningen dan een rapportage of andere vorm van schriftelijke verslaglegging zou kunnen. En een foto waarop VIP’s gefascineerd blijken te zijn tijdens een van onze openingsprogramma’s bewijzen dat zij na afloop niet alleen maar uit beleefdheid complimenteus waren…
Caro heeft een heel ‘democratisch’ oog, want alle typen aanwezigen krijgen van haar vergelijkbare aandacht en belangstelling. ‘Gewone’ mensen krijgen van haar net zoveel uitstraling als de gemiddelde coryfee. Daarmee bewijst zij tevens dat het museum er voor iedereen wil zijn, sterker nog: voor iedereen is.
Voor het Amsterdam Museum is Caro, kortom, degene die ons even doet stilstaan bij hetgeen we hebben gedaan en bereikt. Dankzij de schitterende beelden die zij daarvan gemaakt heeft, ervaren wij beter waar we het eigenlijk allemaal voor doen: om het publiek te fascineren. Klaarblijkelijk met succes!” (maart 2013)

Top